Eskubideen erreserba

JABETZA INDUSTRIAL ETA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEEN ERRESERBA

Web gune honen eduki osoa, bai testuak irudiak, soinua, datu basea, kolore konbinazioak, edo beste edozein elementu, eta bai web gune honek barne hartutako materialen egitura eta diseinua, aukeraketa eta aurkezteko era, ENNERA ENERGY AND MOBILITY, S.L. (aurrerantzean, ENNERA) enpresa titularra den jabetza industrial eta intelektualeko jabetzaren eskubideen arabera babestuta daude. Atariak funtzionatzeko, bertan sartzeko eta erabiltzeko beharrezko softwarea, eta baita markak eta logotipoak ere, ENNERA titularra den jabetza industrial eta intelektualeko jabetzaren eskubideen arabera babestuta daude. Era berean, zenbait eduki beste edukien hornitzaileak titular diren jabetza industrial edo intelektualeko jabetza eskubideen araberakoa izan daiteke, titular gisa identifikatzen diren erabiltzaileak beraiek, eta haien software hornitzaileak ere.

Erabiltzaileak ezingo du, dagozkion eskubideen titularrak espresuki horretarako baimenik eman gabe, web gune honen eduki guztiak edo horien zati bat erreproduzitu, erabilera pribaturako ezik, eraldatu, banatu, komunikazio publikoko jarduerak burutu, publikoaren eskura jarri eta, oro har, ustiaketako beste edozein era, edozein prozeduraren bidez, ezta web gunearen diseinua eta web guneak barne hartutako materialak hautatzeko eta aurkezteko era ere.Era berean, web gunearekin lotutako markak eta logotipoak ustiatzea debekatuta dago. Erabiltzaileak ezingo du ezabatu, aldatu, ekidin edo manipulatu web gunearen edo hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten datuak, aipatutako web guneak barne hartutako jabetza industrial eta intelektualari dagokienez.

Erabiltzaileak ezingo du deskonpilatu, bereizi, aurkako ingeniaritza egin, azpi lizentzia eman edo edozein modutara igorri, itzuli, aldatu edo web gune honek eta bertako zerbitzuek funtzionatzeko, bertan sartzeko eta erabiltzeko beharrezko ordenagailu programetatik eratorritako lanak burutu, ezta ere, programa horiei guztiei edo batzuei dagokienez, aurreko atalean aipatutako edozein ustiaketa jarduera.

Hirugarrenek web gunerako duten esteka oro hasierako orrira zuzenduta egon behar da, beraz, erabat debekatzen dira "esteka sakonak", “framing” eta baimenik gabeko hirugarrenen aldeko web gunearen beste edozein aprobetxamendu.

.
destacado caf destacado caf